Shporta
MENU

Politika e Ankesave

Trajtimi dhe Përgjigja ndaj Ankesave:
Detajet specifike mbi si dhe ku mund të dorëzohen ankesat. Koha e përafërt për përgjigjen dhe zgjidhjen e ankesave. Politika e Privatësisë (i Përmirësuar) Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit të Shëndetit:
Siguria e të dhënave mjekësore të klientëve dhe përdorimi i tyre vetëm për qëllime ligjore dhe etike. Detajet rreth mbrojtjes së informacionit personal dhe mjekësor të klientëve.